Możliwość pracy jako opiekun dzienny po ukończeniu bezpłatnego szkolenia. Zapraszamy na szkolenie realizowane we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy. Rekrutacja osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu dla opiekuna dziennego i mieć możliwość podjęcia pracy trwa do 29.09.2014 roku. Planowany termin szkolenia: 6.10.2014 – 31.10.2014 Kandydaci na dziennych opiekunów powinni posiadać minimum średnie wykształcenie […]Czytaj więcej →