Z dniem 6 grudnia 2016 roku rozpoczynamy kolejną rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych pracą jako Opiekun Dzienny w puntach opieki prowadzonych przez m.st. Warszawa, we współpracy z Zespołem Żłobków m. st. Warszawy.

Opiekunowie dzienni świadczą usługi w odpowiednio przygotowanych lokalach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Opiekują się piątką dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W sprawowaniu opieki nad dziećmi korzystają ze wsparcia rodziców i wolontariuszy.

Na bezpłatne szkolenie zapraszamy osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie pracowały z dziećmi do 3 roku życia, a mają wykształcenie jako pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz osoby bez przygotowania do pracy z dziećmi.

Planowany termin szkolenia przełom stycznia/lutego 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: między  marcem a majem 2017 r.

 

WYMAGANIA:

·    wykształcenie w zawodzie: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy; ( gotowość do udziału w 40-to godzinnym szkoleniu uzupełniającym dającym uprawnienia do pracy jako opiekun dzienny oraz 40-to godzinnym przygotowaniu do pracy opiekuna dziennego ( 10 godzinach warsztatu oraz 30 godzinach praktyk);

·     w przypadku braku w/w wykształcenia – gotowość do wzięcia udziału w 160 godzinnym nieodpłatnym szkoleniu dla Opiekunów dziennych

·     ukończenie w/w szkolenia po zaliczeniu egzaminu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk;

·     przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta St. Warszawy na Opiekuna dziennego, którego rozstrzygnięcie odbędzie po ukończeniu szkolenia;

·    gotowość do świadczenia usług dziennego opiekuna po zakończeniu szkolenia i wyłonieniu w drodze konkursu kandydata na Opiekuna dziennego;

·    predyspozycje do pracy z dziećmi do 3 roku życia;

·    złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia o treści:

1)  daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2)  nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona;

3) wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd);

4)  nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

KORZYŚCI:

·  Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w bezpłatnym szkoleniu.

·  Możliwość rozwoju zawodowego.

·  Szansa na podjęcie ciekawej pracy w charakterze opiekuna dziennego.

·  Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

·  Pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych dzięki możliwości udziału w bezpłatnych superwizjach dla opiekunów dziennych.

·  Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w prowadzeniu Punktu Opieki Dziennej.

· Świadczenie usług w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta St. Warszawy; wyposażonym i dostosowanym do sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Napisz na adres: centrum@cpwidnokrag.pl prześlemy Ci formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. Skontaktujemy się z  osobami spełniającymi w/w kryteria w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, zapraszamy do obejrzenia prezentacji (wystarczy kliknąć na poniższy link).

 opiekun_dzienny_strona_targi

01

 

O autorze —  admin