Projekt „Zaopiekuj się maluchem”

Wspólnie z Centrum Psychologicznym „Widnokrąg” stworzyliśmy ofertę szkoleń zawodowych.LO-02 (4)

Projekt Zaopiekuj się maluchem skierowany jest do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z małymi dziećmi. Projekt ten powstał w oparciu o Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

W ramach projektu realizujemy szkolenia skierowane do osób, pragnących uzyskać kwalifikacje w zawodach:
- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
– dzienny opiekun
– wykwalifikowany wolontariusz do pracy z dziećmi do 3 roku życia.

Stworzone autorskie programy szkoleń w/w zawodach uzyskały pozytywną decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i na jej podstawie uczestnicy szkoleń uzyskują Certyfikat (wzór również zatwierdzony przez Ministerstwo) uprawniający do wykonywania zawodu zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

Dotychczas przeprowadziliśmy już kilkanaście edycji szkolenia dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. Jest to obszerne, 280 godzinne szkolenie, z czego 200 godzin to zajęcia teoretyczne, a 80 zajęcia praktyczne. Uzyskanie certyfikatu w tym zawodzie uprawnia do podjęcia pracy:
– w żłobkach miejskich
– w żłobkach prywatnych
– w klubach dziecięcych
– jako opiekun dzienny
– jako wolontariusz

Absolwenci naszych szkoleń podjęli zatrudnienie w w/w placówkach, jak również uruchomili własne kluby dziecięce oraz żłobki. Niektórzy zdecydowali się na podjęcie pracy jako indywidualna opiekunka – niania, doceniając praktyczną widzę zdobytą na kursie. Mamy informacje od pracodawców, że cenią sobie pracowników, którzy ukończyli szkolenie w ramach naszego projektu. Jesteśmy w stałym kontakcie z placówkami żłobkowymi zarówno miejskimi jaki i prywatnymi, dzięki czemu merytoryczna treść naszych szkoleń oparta jest na realiach. Szkolenie prowadzimy metodami aktywnymi, gdzie uczestnicy poprzez ćwiczenia i doświadczanie zdobywają wiedzę.

Mamy za sobą także szkolenia dla opiekunów dziennych. Opiekun dzienny to nowy zwód, nie funkcjonujący przed 2011 rokiem. Ostatnia nowelizacja Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech otworzyła szersze perspektywy przed osobami uprawnionymi do wykonywania tego zawodu. Opiekun pracuje u siebie w domu lub w miejscu wskazanym przez podmiot zlecający/zatrudniający opiekuna. Warunki mają być zbliżone do domowych. Zajmuje się dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku. Może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a gdy wśród nich znajduje się dziecko do 1 roku lub wymagające szczególnej opieki to maksymalnie 3. Opiekuna dziennego zatrudniać na umowę zlecenie gmina, stowarzyszenia, fundacje, spółki, przedsiębiorstwa.
Szkolenie opiekuna dziennego obejmuje 160 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyk zawodowych w żłobku.

Wolontariusz to osoba, która po specjalnym szkoleniu może wspierać w pracy opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych lub dziennych opiekunów. Z swoją pracę wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia.
Szkolenie dla wolontariuszy trwa 40 godzin.
Szczegółowa oferta aktualnych naborów na szkolenia znajduje się zakładce Aktualności. Serdecznie zapraszamy!